Warlords of Draenor

iWorld of Warcraft: Warlords of Draenor /i är World of Warcrafts femte expansion och släpptes den 13:e november 2014.

Bakgrundsstory till Warlords of Draenor

Garrosh Hellscream lyckades fly rättvisan med hjälp av bronsdraken Kairozdormu och lyckades hitta en alternativvärld av den forna Draenor i tidsrymden en tid innan Horden befann sig i Azeroth. Hämndlysten lyckades han förse sin far Grommash Hellscream med tekniken och samla den perfekta armén: Järnhorden. Snabbt förenade Grommash Draenors orkiska klaner under sin banner och klanledarna fick bli Järnhordens krigsherrar. Järnhorden tog nu befälet över flera viktiga platser i Dreanor, däribland Highmauls trollstad och byggde massiva fästningar till sitt försvar för att slå ut krigsherrarnas arméer. När Iron Horde hade Draenor i sitt grepp kunde orkerna invadera Azeroth genom den Mörka Portalen och ta kontroll över fästningen Dreadmaul Hold. Som vedergällning samlade Khadgar Alliansens och Hordens krigshjältar och ledde de genom Portalen för att stoppa Järnhorden för gott. Garrosh mötte slutligen sitt öde i Thralls händer, och efter en utmattande strid kunde hjältarna i Azeroth besegra de flesta av Järnhordens krigsherrar. Khadgars offensiv utgjorde ett förkrossande slag mot Järnhorden. Grommashs misslyckande med att ge sina krigare den seger han utlovade svek ledarna, vilket gav svartmagikern Gul’dan möjlighet att övervinna Järnhorden till sin sida och samtidigt återkalla den Brinnande Legionen till Draenor.