Warcrafts universum

Warcrafts universum bestående av planeter, planeternas områden eller zoner och dess varelser är väldigt omfattande. Den kosmiska kartan över Warcraft består primärt av tre planeter – Azeroth, Draenor (Outland) och Argus:

  • iAzeroth /ibefolkat av bland andra människor, dvärgar, gnomer, älvor samt andra fabeldjur. Azeroth är den värld där majoriteten av Warcrafts epicentrum av serien äger rum. I Azeroths kärna slumrar världssjälen, anden av en Titan. För länge sedan invaderades planeten av de gamla gudarna och när högtitanerna Pantheon anlände grävde de ner de gamla gudarna djupt nere i underjorden innan de återställde och skapade ordning i världen och slutligen sådde liv över hela planeten. En stor magisk källa, känt som Evighetens Källa, som skulle ge näring åt planeten placerades i mitten av Kalimdor. Lockade av den Eviga källan upptäckte Den Brinnande Legionen en dag Azeroth och började strida för att komma åt källan.
  • iDraenor/i, även kallad iRakshar/i (solstenen) var de fredliga orkernas hemvist och tillflyktsorten för Draenei. Först flydde Draeinei undan den brinnande legionen som invaderat deras hemplanet Argus. De levde sedan under lång tid i fred med orkerna. Draenors frodiga och vackra slätter och skogar delades mellan orker, draenei och de uråldriga intelligenta och bevingade varelserna iArakkoa/i. När två av Den Brinnande Legionens agenter upptäckte Draeneis närvaro i Draenor, lyckades de vända orkerna till fiender, i syfte att anfalla Azeroth via de Mörka Portalerna.
  • iOutland/i – hemvist för orkerna och temporärt Draeinei innan de flydde till Azeroth. Efter att den brinnande legionen besmittat orkerna med ont blod och Draenor förgjordes utav de magiska Mörka Portalerna som delvis förstörde planeten, återstod bara en intakt del av planeten som sedermera fick namnet Outland. Draenei flydde då istället till Azeroth och allierade sig med Stormwind. Outland som bara nu är en mörk skepnad av den tidigare frodiga planeten är inget mer än en degraderande, förtvinande, näst intill obeboelig planet endast bebodd av den ondskefulla Magtheridon och de överlevande orkerna. De få Draenei som återstod i Outland efter explosionen blev fruktansvärt muterade.
  • Argus – är den planet som senare skulle bli den första planeten att falla i händerna på Den Brinnande Legionen. Planetens första invånare iEredar /i hotades av Den Brinnande Legionen och lyckades med hjälp av högprästen Velen fly från Argus och då ändrade Velen sitt folks namn till Draeniei, som betyder iDe Utstötta/i. Det var då de tog sin tillflykt till planeten Draenor.