Klasserna i World of warcraft

Varje spelare i World of Warcraft tillhör någon av följande självvalda klasser:

  • Druid: En hybridklass som är hamnskiftare och finns hos nattälvor, varulvar, taurier och troll. Druider är kapabla att utföra alla tre grupper av förmågor: läka, beskydda och tillfoga skada.
  • Jägare: Är den enda klassen som kan inneha ett husdjur eller kompanjon i strid, såsom en grizzlybjörn eller varg. Därutöver använder jägaren fällor och list för att utmanövrera sina motståndare. Den fokuserar på att skada och kan antingen strida i närkamp eller på avstånd.
  • Trollkarl: Trollkarlen har förmågan att använda magi dels för att tillfoga skada men också för att förtrolla eller förvandla fiender på olika sätt.
  • Paladin: En helig knekt som har läkande, beskyddande och välsignande förmågor. Med välsignelser kan paladins tillfälligt höja sina eller andras krafter. Paladins styrka ligger i närkamper.
  • Präst: Prästen är mästare på läkningskrafter och har förmåga att läka och att skydda sina vänner i strid.
  • Skurk: Skurkar trivs bäst i skuggans mörka vrå, ur vilken de kan genomföra smygattacker. Dess specialitet är närkamper.
  • Shaman är en hybridklass som har läkande och magiska krafter. Klassen specialiserar sig på offensiv magi, närkamper och läkning.
  • Svartmagiker: Specialiserade på svartmagi och demonbaserade, destruktiva trollformler.
  • Krigare: Specialister på närstrider och formidabla i vapenkonst; de är snabba och starka i strider.