Karaktärer i World of Warcraft

World of warcraft har en palett av olika karaktärer att välja mellan och tillsammans med klasstyperna blir det en salig outtröttlig blandning av fantasi och spänning.

Skapa ny karaktär

Nya karaktärer skapas upp antingen via uppstartsskärmen som nya spelare alltid kommer till efter att ha valt spelserver, eller via valmenyn där man klickar på “Skapa ny karaktär”. I karaktärsfönstret får spelaren välja ras, kön och klass för sin karaktär och här får man komma ihåg att detta val i grund och botten är permanent och inte kan ändras under spelets gång.

Däremot karaktärens ras och kön kan ändras utanför spelet, i form av en betaltjänst. Däremot kan man inte på något sätt ändra karaktärens klass.

Skräddarsy din egen karaktär

När spelkaraktärens ras, klass och kön väl skapats finns det möjlighet att förändra flera aspekter av karaktärens utseende, inklusive ansikte, hår, hudfärg och rasspecifika tillval såsom horn, betar och tentakler. Alla dessa egenskaper kan anpassas var för sig eller genom slumpgeneratorn som automatiskt gör en kombination av allt. Vissa av egenskaperna kan man sedan ändra i spelet hos exempelvis barberaren, medan andra egenskaper, såsom hudfärg, inte kan ändras. Efter att du valt utseendet på karaktären väljer du slutligen din spelkaraktärs namn.

Skaffa dig ett yrke

I World of Warcraft har spelaren möjlighet att tilldela sin karaktär ett yrke som den förstås måste lära sig och sedan stegvis öka i erfarenhet. Yrken lär man sig via yrkestränare mot en kostnad och ibland krävs speciella recept. Oavsett ras, klass eller tillhörighet kan alla yrken behärskas, men vissa raser ger särskilda bonusar ihop med somliga yrken och vissa klasser utnyttjar sina unika begåvningar som är mekaniskt lika till yrket. Vissa handelsfärdigheter inom ett yrke tillåter vissa färdigheter såsom att tillverka specifika objekt eller utföra särskilda uppgraderingar.

Yrkeskategorier

Alla yrken faller in i en eller fler av dessa tre kategorier: Insamling, produktion och tjänster. Dessa överlappar ibland varandra så att vissa funktioner som finns i den ena kategorin kan finnas i en annan kategori.

  • iInsamlingsyrken/i låter karaktärer samla eller skörda resurser i spelvärlden för att på så vis tillhandahålla ingredienser för tillverkningsyrken. Ibland kan även skördade resurser komma direkt tillhands eller säljas.
  • iTillverkningsyrken/i tillverkar föremål från andra ingredienser såsom örter, kött och gröt. Till skillnad från insamlarna, har tillverkarna allt som oftast direkt användning av de tillverkade föremålen, medan vissa föremål i sig är ingredienser till andra mer avancerade föremål.
  • iTjänster/i tillhör den yrkesgruppen som arbetar med att förbättra de tillverkade föremålen snarare än fokus på själva produktionen.