Uppdragen i World of Warcraft

I World of Warcraft får en spelkaraktär uppdrag som ger, när de blir avklarade, en viss belöning. De allra flesta uppdragen antas från NPC-karaktärer (icke-spelare), medan en del uppdrag kommer via uppdragsskyltar som ofta kommer i form av en efterlyst-plansch eller via uppdragsrullar, dokument och andra slags uppdragsformer. Uppdrag kan även komma i form av kedjeuppdrag, dvs. uppdrag som är baserade på ett tidigare genomfört uppdrag. Varje avklarat uppdrag belönas med XP (erfarenhetspoäng) fram tills du når max-nivån. Därefter belönas du med guld istället för XP. Beroende på din ras kommer man få starta i en viss geografisk region och börjar då med vissa ras- och klasspecifika uppdrag. Många uppdrag är en-stegs-uppdrag men ibland förekommer flerstegsuppdrag som då är en serie uppdrag.

Kategorier av uppdrag

För närvarande finns över 15 000 uppdrag i World of Warcraft, som byggts på över tid. Till en början fanns endast 300 uppdrag planerade för hela spelet – 100 Horde-uppdrag, 100 alliansuppdrag och 100 neutrala uppdrag.

Uppdrag är av olika slag och som nybörjare i spelet börjar man med solouppdrag som är av enklare karaktär såsom att färdas från en punkt till en annan eller hämta föremål som ska lämnas över till en viss NPC-karaktär. Kategorierna av uppdrag är kortfattat indelade i följande:

 • iSolouppdrag/i – som är den vanligaste typen och är avsedd att genomföras självständigt. Dessa uppdrag varierar också i svårighetsgrad baserat på klass.
 • iGruppuppdrag /i- som föreslås att genomföras fler än en spelare. Ofta finns en rekommendation på antalet spelare som bör ingå i gruppuppdraget, såsom 2 eller 3-4 spelare.
 • iUnderjordsuppdrag /i- som utspelar sig i fängelsehålor i underjorden. Påminner om solo- eller gruppuppdrag.
 • iHjälteuppdrag /i- uppdrag som ingår i ett hjälteläge. Dessa uppdrag tenderar att vara väldigt svåra men som dagligt uppdrag blir de lättare.
 • iLegendariska uppdrag/i – en del av historieberättelsen i World of Warcraft.
 • iRäduppdrag /i- ett uppdrag som ingår i en räd eller som involverar en rädboss.
 • iPvp-uppdrag/i – uppdrag som kräver att du gör dem medan du är flaggad som stridande.
 • iUpprepande uppdrag/i – solo eller gruppuppdrag som utförs mestadels i syfte att förbättra ryktet inom en gruppering. De uppdrag som är markerade med ett blått utropstecken eller frågetecken ovanför huvudet på uppdragsgivaren.
 • iDagliga uppdrag/i – uppdrag för de som uppnått en viss nivå där de primärt kan tjäna pengar. Introducerades i expansionen iThe Burning Crusade/i.
 • iVeckouppdrag /i – uppdrag som bara kan göras en gång i veckan och som återställs på tisdagar i amerikanska serverar och onsdagar på europeiska servrar.
 • iMånadsuppdrag/i – Ett fåtal uppdrag är månatliga och finns tillgängliga under en vecka och återställs sedan varje månad.
 • iSäsongsuppdrag/i – uppdrag som bara är tillgängliga i en viss begränsad tid och är oftast relaterade till en viss högtid eller ett event.
 • iBonusuppdrag /i – uppdrag som krävs för att få tillgång till vissa områden.